Women&Tech Young Ambassadors: Maria Luigia Di Russo

Women&Tech Young Ambassadors: Maria Luigia Di Russo